Computer help - file server


[ Blog ] - [ File Server ] - [ Удаленная компьютерная помощь ]

Met Word kunt u bepalen welke soorten wijzigingen andere mensen aanbrengen in documenten die u elektronisch verspreidt. U kunt eenvoudig eventuele wijzigingen in het document volgen. Elke tekst die is gewijzigd, wordt in het rood weergegeven. De procedure voor het beperken van het bewerken van een Word-document is iets anders, afhankelijk van of u een nieuwere of oudere versie van Word gebruikt. Word 2010 tot 2016

Om het bewerken van een Word-document te beperken, klikt u op het tabblad Bestand.Klik op het tabblad Bestand op de knop Document beveiligen en selecteer de optie Bewerken beperken.Het opmaak- en bewerkingspaneel beperken wordt weergegeven. Om bewerkingsbeperkingen toe te passen op het huidige document, selecteert u het selectievakje Alleen dit type bewerking in het document toestaan ​​onder 2. Bewerkingsbeperkingen zodat er een vinkje in het vakje staat. Selecteer een van de volgende opties in het vervolgkeuzemenu. Bijgehouden wijzigingen - Met deze optie kunt u alle wijzigingen volgen die zijn aangebracht door onbevoegde gebruikers. De gewijzigde tekst wordt in rood weergegeven. Opmerkingen - Met deze optie kunnen gebruikers opmerkingen in het huidige document invoeren.Formulieren invullen - Met deze optie kan de gebruiker de formulieren in het huidige document bewerken. Geen wijzigingen (alleen lezen) - Deze optie verbiedt iedereen om wijzigingen aan te brengen in het huidige document.Om de gekozen bewerkingsbeperkingen toe te passen, klikt u op de knop Ja, start bescherming afdwingen.Er verschijnt een dialoogvenster waarin om een ​​optiewachtwoord wordt gevraagd. Als u een wachtwoord toepast op het beperkte document, is dit wachtwoord vereist om de beperkingen op te heffen.Voer desgewenst een wachtwoord in in het invoervak ​​Nieuw wachtwoord invoeren en nogmaals in het invoervak ​​Wachtwoord opnieuw invoeren om te bevestigen. Klik OK.

OPMERKING: als u geen wachtwoord op het document wilt toepassen, klikt u op OK zonder een wachtwoord in te voeren. De beperkingen worden nog steeds op het document toegepast. Wees echter gewaarschuwd dat iedereen de beperkingen uit het document kan verwijderen.De beperkingen zijn toegepast op het document.Alle wijzigingen die in dit document worden aangebracht, worden nu gevolgd en in het rood weergegeven.Om de beperkingen van het huidige document te verwijderen, opent u het deelvenster Opmaak en bewerken beperken, zoals eerder in deze sectie vermeld, en klikt u op de knop Stop de knop Bescherming onder aan het paneel.Als u een wachtwoord hebt toegepast op het beperkte document, voert u uw wachtwoord in wanneer daarom wordt gevraagd en klikt u op OK.OPMERKING: wanneer u de bescherming van een document stopt, blijven alle wijzigingen die werden bijgehouden, gevolgd totdat u ze accepteert of weigert.Het volledige gebruik van de functie voor het bijhouden van wijzigingen valt buiten het bestek van dit bericht. Voor dit bericht laten we u alleen zien hoe u alle wijzigingen kunt afwijzen, zodat u uw document in de oorspronkelijke staat kunt terugbrengen.

Om alle wijzigingen die in uw document worden bijgehouden af ​​te wijzen, klikt u op het tabblad Controleren (als het nog niet actief is) en klikt u op de knop Afwijzen in het gedeelte Wijzigingen. Selecteer Alle wijzigingen in document afwijzen in het vervolgkeuzemenu.Alle wijzigingen in het document worden teruggedraaid en het document wordt teruggebracht naar zijn oorspronkelijke staat.Om het opmaak- en bewerkingspaneel beperken te verbergen of weer te geven, klikt u op het tabblad Herzien en vervolgens op de knop Bewerken beperken.Het verbergen en weergeven van het deelvenster Opmaak en bewerken beperken wordt in Word 2007 echter anders gedaan. Om het deelvenster Opmaak beperken en bewerken te verbergen klik op het tabblad Controleren, klik op de knop Document beveiligen en selecteer opnieuw Opmaak en bewerken beperken in het vervolgkeuzemenu.

Als u in alle versies van Word ervoor kiest om gebruikers toe te staan ​​opmerkingen in het document in te voeren, kunt u aangeven welke gebruikers opmerkingen mogen maken in welke delen van het document.Als u ervoor kiest om geen wijzigingen in het document aan te brengen, kunt u ook aangeven welke gebruikers geen wijzigingen mogen aanbrengen. Word 2007

Om het bewerken van een Word 2007-document te beperken, klikt u op het tabblad Controleren op de lintbalk.Klik op de knop Document beschermen helemaal rechts op het tabblad Review. Selecteer Opmaak en bewerken beperken in het vervolgkeuzemenu zodat er een vinkje naast de optie staat.Het is vermeldenswaard dat deze functie zeer eenvoudige beveiliging voor uw document en kan gemakkelijk worden omzeild door iemand die technisch onderlegd is.Het is een beetje moeilijker om te doen in de nieuwere versies van Word, maar het is nog steeds mogelijk, dus houd daar rekening mee. Geniet ervan!

.
SETUP UA COMPUTER BLOG